SPortsWorldBOZEN

Regulačný rozsah tepelného výkonu [kW] 2,5 ÷ 7,5
Výhrevnosť [m3] 48 ÷ 124
Palivo - drevo Áno
Palivo - hnedouhoľné brikety Áno
Palivo - uhlie Áno
Rozmery (v,š,h) [mm] 906×326×345
Priemer dymového hrdla [mm] 120
Napojenie hrdla zadné Áno
Výška po spodný okraj dymového hrdla pri zadnom napojení [mm] 709
Hmotnosť netto [kg] 69
CE Áno
DIN plus Áno
§15a B-VG Áno
BlmSchV 2 Áno
Regensburg Áno
München Áno
VKF AEAI Áno
PTC Áno
Hmotnostný tok spalín - drevo [g/s] 5,6
Hmotnostný tok spalín - hnedouhoľné brikety [g/s] 6,6
Ťah komína [Pa] 12