SPortsWorldADRIA II

Účinnosť 83 %
Výkon 3,4-10,5 kW
Rozmery 1050/560/442 mm
Hmotnosť 136 kg
Vývod dymovodu vrchný, Ø 150
Minimálny ťah komína 12 Pa
Vykurovacia schopnosť 60-190 m3
Použiteľné palivo Kusové drevo, Ekobrikety, Uhoľné brikety
Spotreba paliva 1,9-2,8 kg

Technické parametre výmenníka

Použiteľný výkon do vykurovacích telies 4,9 kW
Doporučený tepelný spád 75-60 °C
Vodný obsah výmenníka 10,3 l
Maximálny pracovný pretlak 0,3 MPa

Stvárnenie: antracit, strieborná