SPortsWorldTlakové zásobníky vody

zabezpečujeme priamy dovoz výrobkov kvalitného českého výrobcu, ktorého výrobku sú na Slovensku známe a vyhľadávané.

AQUAMAT V - vertikálne, horizontálne

aquamat

Použitie:

Tlakové nádoby AQUAMAT slúžia ako zásobníky čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyselné čerpacie stanice, apod. Sú vhodné pre všetky typy čerpadiel, ktorým vyhovujú svojimi konštrukčnými parametrami (objem + maximálny parcovný pretlak).

Svojou funkciou zabezpečujú plynulý rozvod vody, prevažne z vlastnej studne, v potrebnom rozsahu. Tým, že udržujú zásobu vody pre okamžitú potrebu, predlžujú životnosť čerpadla.

Tlakové nádoby AQUAMAT sú vhodné i pre použitie v priemyselných technológiách, hlavne tam, kde je potrebné zaistiť plynulú zásobu vody s teplotou do 20 °C.

Úžitková voda nesmie byť znečistená agresívnymi látkami. Materiály, ktor sú v kontakte s vodou, sú vhodné pre styk s pitnou vodou.

Konštrukcia:

AQUAMAT je zvarená oceľová tlaková nádoba so zabudovaným pryžovým vakom, ktorý rozdeľuje vnútorný priestor na dve časti. Plynová časť medzi plášťom nádoby a vakom je trvale natlakovaná cez plniaci ventilok. Pryžový vak slúži ako zásobáreň vody. Do rozvodu vody je nádoba pripojená závitovým hrdlom. Pryžový vak je vymeniteľný. Plynový priestor je od výrobcu natlakovaný na plniaci pretlak 2 Bary. U užívateľa sa tento pretlak upravuje v závislosti na použitom tlakovom spínači, riadiacim čerpadlo. Výhodou je spoľahlivá a plynulá dodávka vody, jednoduchá maipulácia a inštalácia.

Dodávka:

Tlakové nádoby AQUAMAT sú dodávané balené v kartónových obaloch, které ich chránia pri preprave pred poškodením. Každý AQUAMAT od 40 l je vybavený sadou pre upevnenie na pevnú podložku. Skladovanie: v suchých, krytých priestoroch pri teplotách 0 až +45 °C.

zabezpečujeme priamy dovoz výrobkov kvalitného českého výrobcu, ktorého výrobku sú na Slovensku známe a vyhľadávané.