SPortsWorldExpanzné tlakové nádrže REFLEX

určené pre vykurovacie systémy

Tlakové expanzné nádoby sú progresívnym prvkom kúrenárskej techniky. Pracujú na termostatickom princípe a slúžia ako bezpečnostné zariadenia umožňujúce zväčšovanie objemu vody vplyvom teploty v uzavretej vykurovacej sústave. Sú to oceľové nádoby, rozdelené na dva priestory gumovou membránou alebo vakom. Jeden priestor je určený pre vodu z vykurovacieho systému, druhý je naplnený plynom pod pretlakom vyznačenom na štítku nádoby. Statická výška vody v systéme v mieste umiestnenia nádoby nesmie byť vyššia než pretlak plynu vyznačený na štítku, max. teplota vody 99°C.

S narastajúcim objemom vody vo vykurovacej sústave vplyvom zvyšovania jej teploty sa zmenšuje vzduchový priestor v expanznej nádobe a vo vykurovacej sústave narastá pretlak. Aby kolísanie tlaku neprekročilo bezpečné hranice, musí byť expanzná tlaková nádoba správne dimenzovaná.

Výhody:
  • menšie rozmery oproti beztlakovým,
  • sú umiestnené vedľa kotla, čím odpadá montáž pod strechou, tým aj nebezpečenstvo zamŕzania,
  • uzavretý vykurovací systém zabraňuje stratám obehovej vody odparovaním, jej okysličovaniu a tým vzniku korózie vykurovacej sústavy,
  • spoľahlivosť a kvalita,
  • robustná konštrukcia, povrchová protikorózna úprava kvalitným epoxynáterom,
  • gumový vak zo špeciálnej gumy.

Použitie tlakových expanzných nádob je vymedzené normou STN 060830 „Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné kúrenie a ohrievanie úžitkovej vody“. Typ a veľkosť expanznej nádoby sú určené objemom a statickým tlakom vody v systéme. Pre správnu voľbu, doporučujeme použiť služby odborných projektantov.

Dostupné objemy: 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80,100, 140 až 1 000 litrov
Max. prac tlak: 3 alebo 6 barov
Plniaci tlak plynu: 1,5 baru
Max. teplota média: 70 stup.C