SPortsWorldExpanzné tlakové nádrže ELBI

pre vykurovacie systémy

Tlakové expanzné nádoby sú progresívnym prvkom kúrenárskej techniky. Pracujú na termostatickom princípe a slúžia ako bezpečnostné zariadenia umožňujúce zväčšovanie objemu vody vplyvom teploty v uzavretej vykurovacej sústave. Sú to oceľové nádoby, rozdelené na dva priestory gumovou membránou alebo vakom. Jeden priestor je určený pre vodu z vykurovacieho systému, druhý je naplnený plynom pod pretlakom vyznačenom na štítku nádoby. Statická výška vody v systéme v mieste umiestnenia nádoby nesmie byť vyššia než pretlak plynu vyznačený na štítku, max. teplota vody 99°C.

S narastajúcim objemom vody vo vykurovacej sústave vplyvom zvyšovania jej teploty sa zmenšuje vzduchový priestor v expanznej nádobe a vo vykurovacej sústave narastá pretlak. Aby kolísanie tlaku neprekročilo bezpečné hranice, musí byť expanzná tlaková nádoba správne dimenzovaná.

Výhody:
  • menšie rozmery oproti beztlakovým,
  • sú umiestnené vedľa kotla, čím odpadá montáž pod strechou, tým aj nebezpečenstvo zamŕzania,
  • uzavretý vykurovací systém zabraňuje stratám obehovej vody odparovaním, jej okysličovaniu a tým vzniku korózie vykurovacej sústavy,
  • spoľahlivosť a kvalita,
  • robustná konštrukcia, povrchová protikorózna úprava kvalitným epoxynáterom,
  • gumový vak zo špeciálnej gumy.

Použitie tlakových expanzných nádob je vymedzené normou STN 060830 „Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné kúrenie a ohrievanie úžitkovej vody“. Typ a veľkosť expanznej nádoby sú určené objemom a statickým tlakom vody v systéme. Pre správnu voľbu, doporučujeme použiť služby odborných projektantov.


typ
nádoby
objem
(l)
max.
prac. tlak
(bar)
plniaci
tlak plynu
(bar)
  prípojný
otvor
D (mm) H (mm)
ER 12 12 6 1,5 270 300 3/4"
ER 18 18 6 1,5 270 410 3/4"
ER 24 24 6 1,5 320 355 3/4"