SPortsWorldSamočinné domáce vodárne EBARA

Ponúkame Vám najmodernejšiu konštrukciu vodární určených k zásobovaniu pitnou alebo čistou úžitkovou vodou do teploty 35°C, pre rodinné domy, chaty, rôzne objekty, priemysel a taktiež na zavlažovanie záhradok, trávnikov... Použité čerpadlá majú vysoký výkon, spoľahlivosť, životnosť, a naopak veľmi nízku spotrebu el. energie a nízku hlučnosť.

 • Automatická (samočinná) prevádzka zabezpečuje tlak vody vo vodovodnom systéme (pohybuje sa v rozsahu použitého tlakového spínača).
 • Čerpadlá sú konštruované pre nepretržitú alebo prerušovanú dodávku vody.
 • VODÁRNE EBARA:
  • sú certifikované na pitnú vodu
  • majú značku CE (je vydaný certifikát zhody TSÚ Piešťany podľa zákona č. 264/1999 Z.z.)
  • sú certifikované na zabudovanie do stavby (je vydaný certifikát zhody TSÚ Piešťany podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch)
 • V každom návode na používanie je aj Deklarácia zhody výrobku, ktorá je potrebná pri predaji na slovenskom trhu (je vystavená v zmysle platných zákonov na základe certifikátu)
 • V súčasnosti sú vodárne EBARA na slovenskom trhu skôr výnimkou, takmer všetky vodárne na trhu sú určené iba na úžitkovú vodu a nemajú certifikát zhody na zabudovanie do stavieb v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch)
 • Výrobky EBARA majú zabezpečený záručný aj pozáručný servis (cenovo mimoriadne výhodný a pružný)

Dovoľujeme si Vám odporučiť najpredávanejšie druhy vodární: EGA 60H, EX 60H, EXA 60H, EGS 60H.

EBARA - ČERPADLÁ BUDÚCNOSTI UŽ DNES!

Samočinné vodárne EBARA so samonasávacími čerpadlami

Konštrukcia a súčasti vodární:

ebara-konstrukcia

Označovanie vodární EBARA:

ebara-oznacenie

Nádrž je predfúkaná od výrobcu vodární na výrobcom určený tlak a je potrebné nádrž pravidelne kontrolovať a dofúkať (hodnoty predfúkania sú určené v závislosti na použitom tlakovom spínači, nemôže byť nádrž nafúkaná viac, pretože nemusí fungovať tlakový spínač !)

Rozdelenie vodární

Typ vodárne Zap./vyp. tlak Max. prietok Typ čerpadla Mat. čerp. Sanie

Tlak: 2 / 3,5 bar (vhodné pre menšie rodinné domy a chaty)

EGA 24 V 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EGA 24 H 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EGA 35 V 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EGA 50 H 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EGA 60 H 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EGA 80 H 3 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 076 liatina 1"
EGA 100 H 2 / 3,5 bar 50 l/min. AGA 075 liatina 1"
EX 24 V 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 24 H 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 35 V 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 50 H 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 60 H 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 80 H 2 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"
EX 100 H 3 / 3,5 bar 70 l/min. JEX 120 nerez 5/4"

Tlak: 3 / 4,5 bar (vhodné pre rodinné domy)

EXA 35 V 3 / 4,5 bar 75 l/min. JEX 150 liatina 5/4"
EXA 50 H 3 / 4,5 bar 75 l/min. JEX 150 liatina 5/4"
EXA 60 H 3 / 4,5 bar 75 l/min. JEX 150 liatina 5/4"
EXA 80 H 3 / 4,5 bar 75 l/min. JEX 150 liatina 5/4"
EXA 100 H 3 / 4,5 bar 75 l/min. JEX 150 liatina 5/4"

Číslica v type znamená objem nádrže. V … vertikálna nádrž, H … horizontálna nádrž

Vodárne sú v prevedení 230V / 50Hz.