SPortsWorldQ8 120 GORS-1

Typová séria GORS-1 sú stacionárne ohrievače s odvodom spalín do komína, určené pre domácnosti, malé a stredne veľké prevádzky. Vyznačuje sa najmä spôsobom riešenia nosnej konštrukcie. Sú vybavené troma podpornými nohami, ktoré slúžia ako nosné prvky. V porovnaní s typovou sériou GORS, sú tieto ohrievače užšie a vyššie.

Objem( l ) Men.príkon ( kW ) Spotreba plynu ( m3/h ) Doba ohrevu dt = 45° C ( min. )
115 7 0,74 66

Základné časti ohrievačov QUADRIGA:

- Izolácia z polyuretánovej peny - jej hustota a hrúbka je väčšia, svojimi izolačnými vlastnosťami umožňuje hospodárnu prevádzku a úsporu paliva, Tepelná strata pri použití tohoto typu izolácie je minimalizovaná. použitý materiál neobsahuje freóny CFC.

- Oceľová nádrž - je zhotovená zo špeciálnej ocele. Tvar nádrže zabraňuje usadzovaniu a vytvrdnutiu vodného kameňa na neprístupných miestach pre vírivý systém a umožňuje dokonalé čistenie nádrže (ACD - SYSTEM).

- Dvojvrstvový titánový smalt - tvorí vnútornú ochrannú vrstvu zásobníka. tento dokonale hladký sklovitý porcelánový smalt (tzv. metóda VIDRON/E) zabraňuje zachyteniu sa čiastočiek vodného kameňa na stene nádrže a tým chráni nádrž voči korózii. Nádrž je výrobcom odskúšaná testovacím tlakom 1,6 MPa (16 bar).

- Magnéziová anódová tyč - zabezpečuje ochranu proti vplyvom elektrolytickej korózie. Jej hmotnosť je 200g/m2 a v každom ohrievači je vymeniteľná.

- Vírivý systém vody - zabezpečený prúdením vody do nádrže a špeciálnou úpravou koncovky prívodnej trubky, ktorá siaha až do spodnej časti nádrže. Zabraňuje sa tým usadzovaniu čiastočiek vodného kameňa a rôznych iných nečistôt, ktoré by mohli vytvoriť súvislú vrstvu na dne nádrže, čím by sa skrátila životnosť ohrievača, znížila by sa účinnosť a zároveň zvýšila spotreba plynu. Vírivý systém zabezpečuje rozvírenie objemu nádrže a tým vyplavovanie častičiek.

- Piezzoelektrický zapaľovač - zjednodušuje uvedenie spotrebiča do prevádzky a je max. spoľahlivý

- Poistný ventil - je kombinovaný so spätnou klapkou a je nastavený na otvárací tlak 0,8 MPa (8 bar).

- Vypúšťací ventil - otvor s ventilom v spodnej časti nádrže slúžiaci na vypustenie vody z ohrievača, v prípade čistenia nádrže, alebo pripojenie cirkulačného obvodu teplej vody.

- Horák POLIDORO - etážovitý, vyrobený z nerezovej ocele, vyznačujúci sa dlhou životnosťou, vysokou efektívnosťou, nízkymi hodnotami škodlivín v spalinách a dokonalým spaľovaním plynu.

- Vonkajší plášť - spĺňa všetky estetické a technické požiadavky. Povrchová farba je nanesená ekologickou práškovou metódou.

- Kombinovaná plynová armatúra EUROSIT MINISIT 630 - s trojnásobným istením (regulačný termostat, termočlánok zaisťujúci vypnutie pri nedostatku plynu, havarijný termostat, tzv. ECO, vypínajúci pri prípadnom prehriatí vody v nádrži). Zabudovaný filter na plyn. Armatúra je zároveň vybavená regulátorom teploty (35-70°C), ktorý je ľahko dostupný a jeho obsluha je jednoduchá a bezproblémová.