SPortsWorldKorado VK

RADIK VK

Model RADIK VK je doskové vykurovacie teleso v prevedení VENTIL KOMPAKT, ktoré umožňuje pravé spodné pripojenie na vykurovaciu sústavu s núteným obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek.

RADIK VKU

Model RADIK VKU je doskové vykurovacie teleso v prevedení VENTIL KOMPAKT, ktoré umožňuje pravé alebo ľavé spodné pripojenie na vykurovaciu sústavu s núteným obehom. Zo zadnej strany nie sú navarené príchytky a preto je možné vykurovacie teleso typu 20, 21, 22 a 33 otočiť.

Poznámka: Pri type 33 VKU nie sú osy vývodov symetricky umiestnené vzhľadom k hĺbke vykurovacieho telesa.

Pri upevnenie vykurovacieho telesa na stenu je nutné použiť stenovú "Kompaktná konzolu plus"

RADIK VKL

Model RADIK VKL je doskové vykurovacie teleso v prevedení VENTIL KOMPAKT, ktoré umožňuje ľavé spodné pripojenie na vykurovaciu sústavu s núteným obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek.

 

RADIK VKM

Doskové vykurovacie telesá RADIK VKM vychádza koncepčne z vykonania VENTIL KOMPAKT. Originálne riešený vnútorný rozvod umožňuje spodné stredové pripojenie vykurovacieho telesa na vykurovaciu sústavu. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek.

Doskové vykurovacie telesá RADIK VKM sú svojou konštrukciou určené pre moderne riešené vykurovacie sústavy s núteným obehom teplonosnej látky a horizontálne vedeným rozvodným potrubím pod vykurovacím telesom v podlahe, v stene alebo po stene zakryté lištou.

Konštrukčné riešenie doskového vykurovacieho telesa RADIK VKM je predmetom patentovej ochrany.

Panelový radiátor KORADO VK              22VK 600x400    

                                                          22VK 600x600     1354W

                                                          22VK 600x800     1806W

                                                          22VK 600x1000   2227W

                                                          22VK 600x1200   2708W

                                                          22VK 600x1400   3160W

                                                          22VK 600x1600   3594W

                                                          22VK 600x1800   4043W

                                                          22VK 600x2000   4514W