SPortsWorldKorado klasik

Radiátory KORADO

Doskové vykurovacie telesá RADIK sú určené na montáž do vykurovacích sústav ústredného vykurovania budov s najvyšším prípustným prevádzkovým pretlakom 1,0 MPa, v ktorých sa používa ako teplonosná látka voda alebo vodné roztoky o najvyššie prípustné prevádzkovej teplote nižšej ako 110 ° C. Sú určené pre jednorúrkové a dvojrúrkové vykurovacie sústavy s núteným a niektoré aj so samotiažnym obehom. Vlastnosti teplonosnej látky musí byť v súlade s normou STN 07 7401.

KLASIK

RADIK KLASIK - doskové vykurovacie teleso

Model RADIK KLASIK je doskové vykurovacie teleso v prevedení KLASIK, ktoré umožňuje ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou je určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek.

RADIK KLASIK - R
Model RADIK KLASIK - R je doskové vykurovacie teleso v prevedení KLASIK upravené pre rýchlu náhradu článkových liatinových alebo oceľových radiátorov s pripojovacou roztečou 500 mm. Výška H = 554 mm zaručuje jeho bezproblémovú montáž na miesto starého radiátora. Umožňuje ľavej alebo pravej bočnej pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy a konštrukciou je určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek.
Široký typový sortiment RADIK KLASIK - R umožňuje vždy vybrať tú najvhodnejšiu adekvátnu dĺžku.

RADIK KLASIK - Z

Pozinkovaná vykurovacie doskové telesá RADIK sú určené do priestorov so zvýšenými požiadavkami na ochranu proti korózii ako sú napr priestory s vlhkou a agresívnejší atmosférou. Odolnosť proti korózii sa zvýši, pretože korozívne procesy vďaka vrstve zinku sú spomalené a tým možno dosiahnuť aj predĺženie životnosti vykurovacích telies.

Model RADIK KLASIK - Z je doskové vykurovacie teleso v prevedení KLASIK, ktoré umožňuje ľavé alebo pravé bočné pripojenie na rozvod vykurovacej sústavy. Svojou konštrukciou je určené pre vykurovacie sústavy s núteným alebo samotiažnym obehom. Zo zadnej strany sú privarené dve horné a dolné príchytky, radiátory o dĺžke 1800 mm a dlhšie majú navarené šesť príchytiek

Všetky vykurovacie telesá sú dodávané s:

     odvzdušňovacie zátkou
     zaslepovacie zátkou
     horná mriežkou
     bočnými krytmi
     potrebným počtom sad navrtávacích konzol

Panelový radiátor KORADO                        22K 600x400    

                                                               22K 600x600     1354W

                                                               22K 600x800     1806W

                                                               22K 600x1000   2227W

                                                               22K 600x1200   2708W

                                                               22K 600x1400   3160W

                                                               22K 600x1600   3594W

                                                               22K 600x1800   4043W

                                                               22K 600x2000   4514W